TEL:02-9302622,02-1079059,086-4661300
   Email  : support@bestinternet.co.th
   
 

จดโดเมน ( Domain Name)

การจด โดเมนเนม เป็นการลงทะเบียนเพื่อเป็นจองความเจ้าของชื่อเว็บไซต์ตามที่ต้องการ โดยชื่อโดเมนที่ต้องการจะจดใหม่นั้นจะต้องมีสถานะ "ว่าง" คือ ไม่ได้ถือครองโดยผู้อื่นอยู่ก่อนหน้านี้ ด้วยการให้บริการที่รวดเร็วจากทาง Best Thai Host ท่านสามารถจดโดเมน พร้อมติดตั้งเว็บโฮสติ้ง ให้ท่านจัดทำเว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ภายใน 30 นาที (หลังจากได้รับ หลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และเฉพาะในช่วง วัน-เวลาทำการ เฉพาะ .com .net .org .info)


การจดชื่อโดเมนเนมกับทาง Best Thai Host มีให้บริการอยู่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
  1. โดเมนเนมสากล ได้แก่ โดเมนเนมที่มีนามสกุล .com, .net, .org, .biz, .info, .cc, .tv และ .us ซึ่งโดเมนเนมเหล่านี้ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการขอจดทะเบียน ราคาค่าบริการจะคิดราคาเป็นรายปี โดย ราคาเริ่มต้นที่ 450 บาท/ปี
  2. โดเมนเนมของไทย ได้แก่ โดเมนเนมที่มีนามสกุล .co.th, .in.th, .net.th, ac.th, mi.th, .or.th และ .go.th สำหรับโดเมนเนมในกลุ่มนี้ จำเป็นต้องใช้เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนเนม ในการประกอบการขอจดทะเบียน อาทิ .co.th ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท, .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมในกลุ่มนี้ เริ่มต้นที่ราคา 400บาท/ปี
     
     
จดโดเมน .th เพื่อ แสดงตัวตนบนโลกออนไลน์
การ แสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ เป็นอย่างไร ลองมาฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่เหล่านี้ที่ใช้พื้นที่ออนไลน์เปิดเผยตัวตน บอกเล่าประสบการณ์ และสร้างแบรนด์ของตนเองบนโลกออนไลน์กันค่ะ
     
   
     
 
    ตรวจสอบชื่อ โดเมน
   


www.

 
     
   
นามสกุล ราคา/ปี
.com 450 บาท
.net 450 บาท
.org 450 บาท
.biz 700 บาท
.info 700 บาท
.cc 1,500 บาท
.tv 1,500 บาท
.us 500 บาท
.co.th 800 บาท
.in.th 400 บาท
.net.th 800 บาท
.ac.th 800บาท
.go.th 800บาท
.mi.th 800 บาท
.or.th 800 บาท
   
     
    จุดเด่นของชื่อโดเมนที่จดกับเบสไทยโฮส
     
   

* ตรวจสอบชื่อโดเมนที่ต้องการ ผ่านทางหน้าเว็บและทำการส่งข้อมูลการขอจดทะเบียนได้ทันที

* จดทะเบียนให้ท่านภายใน 1 ช.ม. ทันทีหลังจากได้รับรายละเอียดและหลักฐานการชำระเงินครบถ้วน

* คุณเป็นเจ้าของชื่อโดเมน 100%

* จดชื่อโดเมนกับ ICANN registrar (องค์กรกลางที่กำกับดูแลผู้ให้บริการจดชื่อโดเมนทั้งหมด)

* โอนเปลี่ยนนายทะเบียน (Registrar) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

* สามารถล็อค หรือปลดล็อคโดเมนได้เอง

* สามารถ register name server และแก้ไข ได้เอง

* ระบบป้องกันการขโมยโดเมนเนม (Lock Domain)

* สามารถจัดการและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโดเมน และ DNS ได้เองตลอด 24 ช.ม.

* ฟรี URL Forwarding คุณสามารถ Forward Domain ไปยังฟรีเว็บโฮสติ้งต่างๆ ได้

* ฟรี Email Forwarding คุณสามารถ Forward Email ไปยัง Email ใดๆ ก็ได้

* ฟรี DNS Management Tools (ระบบจัดการ DNS)

     

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ จดโดเมน จดโดเมน ".co.th"

 

.co.th เป็น domain สำหรับ การพาณิชย์และธุรกิจ ได้แก่ บริษัท, ห้างหุ้นส่วน และ เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะต้องเป็น องค์กรพาณิชย์ ที่ จดทะเบียน ในประเทศไทย หรือ บริษัทต่างประเทศ ที่มีตัวแทนอยู่ ในประเทศไทย เอกสาร ที่ใช้ ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรองบริษัท ใบ ภ.พ. 20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบท.ค. 0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หลักฐานการเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า Trade Mark นั้นๆ ซึ่งได้ดำเนิน การจดทะเบียน ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา อย่างถูกต้อง

 

จดโดเมน ".in.th"

.in.th เป็น domain สำหรับ บุคคล บริษัท และ องค์กร ที่ต้องการ จดโดเมนเนม อีกทางหนึ่ง ภายใต้ .th เอกสาร ที่ใช้ ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรองบริษัท ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรอง องค์กร สโมสร คลับ ส่วนการ จดโดเมน ในนามบุคคลนั้น ใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพ ของคนต่างด้าว การจดโดเมน .in.th จะไม่อนุญาติให้จดในลักษณะของชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อจังหวัด เป็นต้น

 

จดโดเมน ".net.th"

.net.th เป็น domain ที่ใช้สำหรับ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการให้ บริการ จาก ISP โดยมีหนังสือยืนยันการ จดทะเบียนโดเมน จาก ISP นั้น ๆ เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรอง จาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย ว่าเป็น ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) หรือ หนังสือรับรอง จาก ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งรับรอง หน่วยงาน ที่ต้องการ จดทะเบียนโดเมนเนม นี้เป็น หน่วยงาน ย่อยที่ให้บริการทางด้าน เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (sub ISP)

 

จดโดเมน ".ac.th"

.ac.th เป็น domain ที่ใช้แทนชื่อของ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย โดยการตั้งชื่อ ควรให้สอดคล้องกับชื่อ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย นั้นๆ เอกสารที่ใช้เป็น หลักฐาน ในการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือจัดตั้ง หน่วยงานการศึกษา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่สามารถแสดง หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ได้นั้น ท่านจะต้องออก หนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอ จดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้ง ประทับตรา และเซ็นต์รับรองโดย ท่าน ผู้อำนวยการ ของทางโรงเรียน

 

จดโดเมน ".go.th"

.go.th เป็น domain สำหรับ หน่วยงานรัฐบาล และ ส่วนราชการ กระทรวง หรือ หน่วยงานสังกัดรัฐบาล ซึ่งจะต้องเป็น หน่วยงาน ของ รัฐบาลไทย หรือ หน่วยงาน/โครงการ ในสังกัด เอกสาร ที่ใช้ในการ จดโดเมน คือ เอกสารคำร้อง ขอ จดทะเบียนโดเมน จาก ผู้บริหาร หน่วยงาน นั้น โดยเป็น หนังสือ ที่ทาง หน่วยงาน แจ้งชื่อ โดเมนเนม xxx.go.th ให้ทาง ผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของ กระทรวง/กรม ต้นสังกัด รับทราบ

 

จดโดเมน ".mi.th"

.mi.th เป็น domain ที่ใช้สำหรับ หน่วยงานทางทหาร เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรอง จาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้ หน่วยงาน/องค์กร ของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนม ภายใต้ .mi.th ได้ โดยสามารถขอแบบฟอร์ม ใบรับรอง ได้จาก สท.ทหาร

 

จดโดเมน ".or.th"

.or.th เป็น domain ที่ใช้สำหรับ องค์กรที่ ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ หรือ สถานทูต ต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน หนังสือ จัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือ จัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือ จัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น กรณี ที่ไม่สามารถแสดง หนังสือจัดตั้งองค์กร ได้นั้น ท่านจะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง